Sänkta medlemsavgifter!

Posted on Posted in Nyheter

Nu sänker vi medlemsavgiften! I och med det nya året så sänker vi medlemsavgiften till 100 kr/år för seniorer och 50 kr/år för juniorer. Vi inför också en träningsavgift för ultimate på 100 kr/termin. Avgifterna betalas till klubbens Plusgiro 616594-8. Senior: 100 kr/år Junior: 50 kr/år Träningsavgift ultimate: 100 kr/termin Vill man ha tävlingslicenser så […]