Sänkta medlemsavgifter!

Nu sänker vi medlemsavgiften!

I och med det nya året så sänker vi medlemsavgiften till 100 kr/år för seniorer och 50 kr/år för juniorer. Vi inför också en träningsavgift för ultimate på 100 kr/termin. Avgifterna betalas till klubbens Plusgiro 616594-8.

Senior: 100 kr/år
Junior: 50 kr/år
Träningsavgift ultimate: 100 kr/termin

Vill man ha tävlingslicenser så kan dessa betalas i samband med medlemsavgiften. Mer information om tävlingslicenser finns på Svenska Frisbeesportförbundets hemsida:
http://www.frisbeesport.se/…/tavl…/Licensinformationspelare/

Var tydlig med vem betalningen är ifrån.